Samenwerkingsverbanden

 De Mare bereidt zich voor op toekomstonderwijs. De komende jaren werken we, samen met Museum TwentseWelle in Enschede, aan de ontwikkeling van De Omtrek, een multimediale onderwijskoers. Naast een digitale werkvorm is er veel oog voor samenwerking in de groep en realistisch handen- en voetenwerk.
Cultuureducatie is hierbij het bindmiddel van de zaakvakken, ook wel 'oriëntatie op jezelf en de wereld' vakken genoemd. Deze vakken worden als geheel aangeboden. De nadruk ligt op het vergroten van het zelflerend vermogen. Net als in een game werken de leerlingen met levels en volgen zij hun eigen route. 

In de komende schooljaren gaan wij intensief samenwerken met het Orkest van Almelo en Kaliber Kunstenschool. belangrijkste doel is kinderen tijdens hun schoolperiode vertrouwd te maken met muziek. Alle kinderen maken kennis met muziekinstrumenten en wij werken toe naar het spelen in een leerorkest.