Ouderraad


Op de grond: Joyce Hulsink, Carmen Hagedoorn, Dirk Maarten Storm van Leeuwen, Patricia Stundebeek, Tessa Assink, Sylvia Lubbers en Ingeborg Voort
Op de trap van onder naar boven:  
Marieke Reinink, Martine Veldman, Marjan Heyink, Sandra ten Velde, Eva Vlug, Bernadette Dijkhuis, Talitha Moelard en Rosy Willemsen
Niet op de foto: Karin Kamp en Alide van Rijswijk
 

Ondersteuning : dat doe je toch voor je kind!

Op de Mare is een actieve ouderraad, die zowel uit ouders als leerkrachten bestaat. Dit gebeurt op vrijwillige basis voor een termijn van minimaal drie jaar. De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten diverse activiteiten. Daarnaast adviseert de ouderraad de Medezeggenschapsraad en de directie over zaken die ouders direct raken.

De ouderraad bestaat nu uit 13 ouders en 4 leerkrachten. Om al haar taken optimaal te kunnen vervullen, vindt de ouderraad het van belang dat er zowel naar de ouders als naar de school duidelijke aanspreekpunten zijn. Daarom is er onder de leden ook een voorzitter, een secretaresse en een penningmeester. De ouderraad vergadert zeven keer per schooljaar (zie jaarplanner).

Jaaroverzicht
Gedurende elk seizoen worden er zowel feestelijke als thematische activiteiten georganiseerd door de ouderraad. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het team van leerkrachten en met de steun van onmisbare, enthousiaste ouders.


•    September:

•    November:

•    December:

•    Maart /April:

•    Mei/ Juni:

•    Juni/Juli:   Verder verzorgt de ouderraad de decoratie in de openbare plekken in de school.
# Naam                                                       Positie
1 Eva Vlug                                                  Voorzitter
2 Sandra ten Velde                                   Secretaresse
3 Sylvia Lubbers                                        Penningmeester
4 Tessa Assink                                           Lid
5 Bernadette Dijkhuis                               Lid
6 Karin Kamp                                             Lid
7 Patricia Stundebeek                              Lid
8 Talitha Moelard                                      Lid
9 Carmen Hagedoorn                               Lid
10  Rosy Willemsen                                  Lid
11 Joyce Hulsink                                        Lid
12 Ingeborg Voort                                     Lid
13 Dirk Maarten Storm van Leeuwen - Lid
14 Martine Veldman                                 Lid
15 Alide van Rijswijk                                Lid
16 Marjan Heyink                                      Lid
17 Marieke Reinink                                    Lid