Het ouderportaal


Mijn school is een beveiligde en afgeschermde omgeving voor ouders van leerlingen van de Mare. Uitsluitend ouders van leerlingen van de Mare en medewerkers van de Mare hebben toegang tot dit ouderportaal.

Mijn school is een belangrijk digitaal communicatiemiddel dat de school in het algemeen en onze leerkrachten in het bijzonder gebruiken om contact te onderhouden met de ouders van hun leerlingen. Elke ouder is via een eigen account gekoppeld aan de groep van zijn/haar zoon of dochter.

Link naar mijn school