OuderraadV.l.n.r.: Eva Vlug, Annette Davina, Bernadette Dijkhuis, Sylvia Lubbers, Esther Reefman, Karin Kamp, Tessa Assink, Patricia Stundebeek, Tanja Deiter, Talitha Moelard, Carmen Hagedoorn, Martine Veldman, Miranda Steenhagen en Alide van Rijswijk
 

Op de Mare is een heel actieve ouderraad. In de ouderraad hebben zowel ouders en leerkrachten zitting. Dit gebeurt op vrijwillige basis voor een termijn van minimaal 3 jaar. In het ouderraadreglement is vastgelegd met welke zaken de OR zich bezighoudt. 

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad helpt bij schoolactiviteiten, organiseert allerlei activiteiten en maakt ouders enthousiast voor de school. Verder adviseert de ouderraad de MR en de directie over zaken die ouders direct raken. 

Hoe is de OR samengesteld?
De OR bestaat nu uit 12 ouders en 4 leerkrachten die advies geven vanuit de school. Om al haar taken optimaal te kunnen vervullen, vindt de OR het van belang dat er zowel naar de ouders als naar de school duidelijke aanspreekpunten zijn. Om te beginnen zijn er de voorzitter, de secretaresse en de penningmeester. De overige ouders zijn leden.

Vergaderstructuur en vergadertijden
Ongeveer 8x per schoolseizoen (zie jaarplanner) vergadert de OR van 20.00 uur tot 22.00 uur. Daarbij wordt er een notulen gemaakt die voor iedereen altijd ter inzage zijn.
 

Seizoenoverzicht
Gedurende elk seizoen worden er zowel feestelijke als thematische activiteiten georganiseerd door de OR. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het team van leerkrachten en met de steun van onmisbare, enthousiaste ouders.
•    September:
Seizoenopening.
Een activiteit voor het gehele gezin bijvoorbeeld: een vossenjacht of puzzeltocht. 
•    November:
       Lampionnenoptocht voor de groepen 1 t/m 3
•    December: 
-    Sinterklaasfeest 
-    Kerstfeest (om het jaar in de kerk)
•    Maart /April: 
       Paasfeest (om het jaar in de kerk)
•    Maart: 
       Themafeest (project): om het jaar
•    April/ Mei:
Schoolfoto’s: 
-    groepsfoto’s (elk jaar)
-    portretfoto’s en broer/zus foto’s (om het jaar)
•    Mei/ Juni:
Schoolreisjes en kamp
•    Juni/Juli:    
-    Pannenkoekenfestijn
-    Seizoenafsluiting (“Pleinfijnfeest”)
(om het jaar georganiseerd)
-    Schoonmaakavond 
-    Dank-je-wel avond

Onze slagzin:
Ouderhulp: dat doe je toch voor je kind!

 
 
 
# Naam Positie
1 Eva Vlug Voorzitter
2 Annette Davina Secretaresse
3 Bernadette Dijkhuis Penningmeester
4 Sylvia Lubbers Penningmeester
5 Esther Reefman Lid
6 Karin Kamp Lid
7 Tessa Assink Lid
8 Patricia Stundebeek Lid
9 Tanja Deiter Lid
10 Talitha Moelard Lid
11 Carmen Hagedoorn Lid
12 Martine Veldman Lid
13 Miranda Steenhagen Lid
14 Alide van Rijswijk Lid