Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs betekent kindgericht onderwijs in een lerende school.
Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. Wij streven ernaar om leerlingen zoveel mogelijk te laten werken in groepjes van verschillende leerlingen. De leerlingen krijgen leerstof aangereikt die past bij hun ontwikkeling. Er ontstaan zo meerdere niveaus in de groepen.
Dit noemen we adaptief onderwijs. Letterlijk vertaald betekent het woord adapteren aanpassen. Adaptief onderwijs is dus aanpassend onderwijs. Aanpassend aan verschillen tussen leerlingen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde en dus zijn er ook verschillen tussen kinderen als het gaat om de meest effectieve manier om tot leren te komen.
De Mare heeft daarom een buigzaam jaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat de indeling van de groepen gebaseerd is op leeftijd en leerstof, maar het werken en leren op verschillende niveaus binnen de groep verloopt.