Expliciete Directe Instructie

 

Op de Mare werken wij met het EDI-instructiemodel. Instructie is het hart van effectief onderwijs.

De leerkracht hanteert de volgende techniek: De leerkracht legt uit, doet voor en denkt hardop, zodat alle denkstappen te volgen zijn. De leerkracht checkt voortdurend of de leerstof begrepen is door inhoudelijke vragen te stellen.

 

Een EDI-les kent een vaste opbouw:

 

DOEL                          Voor elke les is vastgesteld wat de leerling aan het eind van de les moet weten of kunnen.

VOORKENNIS           Door voorkennis te activeren, komt duurzaam opgeslagen kennis vanuit het langetermijngeheugen in het
werkgeheugen terecht. De leerkracht maakt het verband duidelijk met de nieuwe leerstof. Nieuwe leerstof is beter te begrijpen als vastgehaakt kan worden aan reeds aanwezige kennis.

CONCEPT                  Begrippen worden uitgelegd

VAARDIGHEID         Stappen in de vaardigheid worden aangeleerd.

BELANG                    Het waarom van de les wordt verduidelijkt.

INOEFENEN              Leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het correct doen en begrijpen.

VERWERKEN           Leerlingen oefenen zelfstandig met de leerstof. Maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het beheersen.

 

Binnen ons onderwijs is EDI een effectieve manier om tegemoet te komen aan een leerdoelgericht onderwijsaanbod.