ICT in de praktijk


De kleuters werken met het digikeuzebord. In groep 3 t/m 8 hebben alle kinderen hun eigen Chromebook en wordt er met Snappet gewerkt. De Chromebooks zijn eigendom van de school. De kinderen hebben ze in bruikleen.

Wij spreken af met kinderen dat zij tijdens de lesuren geen gebruik maken van hun mobieltje. In de groepen 8 is de afspraak dat de leerlingen hun mobieltje voor school inleveren bij de leerkracht en na school weer kunnen ophalen.