ICT in de praktijk

De kleuters werken met het digikeuzebord.  In groep 4 t/m 8 hebben alle kinderen hun eigen tablet en wordt er met Snappet gewerkt. Groep 3 gebruikt chromebooks. De tablets zijn eigendom van de school. De kinderen hebben ze in bruikleen. Informatie over het werken met het digikeuzebord en Snappet kunt u vinden op internet.

Elke groep heeft een groot touchscreen in de klas. In de onderbouw is deze in hoogte verstelbaar. Tijdens het werken kan het bord op kinderhoogte worden gebracht. Tijdens de instructie is de bordhoogte hoger zodat de groep goed zicht heeft op de getoonde informatie.

Wij spreken af met kinderen dat zij tijdens de lesuren geen gebruik maken van hun mobieltje.