Passend onderwijs

Alle leerlingen krijgen een passend onderwijsaanbod dat zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo goed mogelijk en zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd.
De Mare is er ook voor de zorgleerling: de leerling die zo ver boven of onder het gemiddelde niveau zit dat extra aandacht nodig is. De leerkracht biedt de leerling extra hulp in de klas, tenzij de IB-er (interne begeleider) en de leerkracht van mening zijn dat dit niet (meer) kan. Dan wordt overwogen om o.a. specialisten vanuit het School Ondersteunings Team (SOT) en externe deskundigen in te roepen.
We hechten vooral aan preventie, daarom is er regelmatig overleg tussen leerkrachten, IB-ers, directie en externen.  Er zijn op dit moment 2 IB-ers, één voor de onderbouw en één voor bovenbouw. De IB-er bewaakt het voortgangsproces o.a door te observeren en te testen. De externe schoolcoach overlegt en adviseert. Jaarlijks bezoekt de schoolcoach alle groepen en adviseert de leerkrachten tav gewoontevorming en gedrag.
De school beschikt over een extra entree voor gehandicapte leerlingen, een douche en een aangepast (miva) toilet.