Zo zijn onze manieren

Kleuters
Vanaf 8.20 uur ’s morgens staat de inloopklok bij de deur op groen en kunt u uw kind naar de klas brengen. Tot die tijd blijft iedereen buiten, ook schoolgaande broers en zussen. De leerkracht vangt de kinderen op in de klas. In de kleutergroepen begint de les om 8.30 uur. Wilt u tijdig afscheid nemen van uw kind zodat de leerkracht op tijd kan beginnen met de les?
 
Groep 3 en 4
Vanaf 8.15 is er pleinwacht, herkenbaar aan het fel gekleurde hesje. Vanaf 8.20 uur ’s morgens staat de inloopklok bij de deur op groen en mogen de kinderen van groep 3 en 4 rustig, zonder ouders, naar binnen lopen. Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.15 naar binnen. Er gaat dan een ‘regenbel’. Eenmaal binnen hangen de kinderen hun jas en tas aan de kapstok en lopen door naar hun eigen klas. De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur.
Kinderen van groep 3 mogen de eerste drie dagen van het schooljaar nog door de ouder in de klas gebracht worden.
 
Groep 5, 6, 7 en 8
Om 8.25 gaat de eerste bel, de kinderen van groep 5 gaan op de afgesproken plek in de rij staan. Vijf minuten later als de tweede bel gaat, kunnen alle kinderen binnen zijn.
Alle groepen hebben tot 14.00 uur les.


Pauze
2x pauze op een dag: ’s morgens 15 minuten en ’s middags 15 minuten om te eten, onder toezicht van de eigen leerkracht. We beginnen met een gebed of een moment van stilte. We eten bij de eigen tafel en blijven zitten tot iedereen het op heeft. We drinken het liefst uit een beker vanwege de duurzaamheid. Beleg naar keuze, dus pasta mag ook. En graag fruit! GFT-afval gaat op school in de prullenbak, ander afval nemen we weer mee naar huis. Geen snoep mee.