Schooladvies en Centrale eindtoets PO
 

Alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs zijn verplicht om een eindtoets te maken.

De Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen geeft aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in hun hele schoolloopbaan.

Doel van deze wet is een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het taal- en rekenonderwijs in de verschillende sectoren: PO, VSO, VO en MBO. De wet beoogt daarnaast ook de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren.

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst en is leidend bij plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Vóór 1 maart krijgt elke leerling in groep 8 een schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Wij kijken daarvoor naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.

De centrale eindtoets toetst de inhoud van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle rekendomeinen binnen de referentieniveaus. De toets meet welk referentieniveau de leerling heeft bereikt.
De centrale eindtoets bestaat uit twee onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en opgavenrubrieken en hetzelfde aantal opgaven.

De centrale eindtoets is er op twee niveaus.
Eindtoets B (basis) is voor leerlingen voor wie het verwachte vervolgadvies brugklastype gemengd/theoretische leerweg of hoger zal zijn.
Eindtoets N (niveau) is voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze het beste passen in een brugklastype basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg.

De eindtoets neemt drie dagdelen in beslag en wordt in april afgenomen.

Meer weten?