Onze uitgangspunten 


Missie

De Mare; een basisschool waar
JIJ de ruimte krijgt om te ontdekken wie je bent, zodat
JIJ je mag ontwikkelen en
JIJ met (zelf)vertrouwen, kennis en positief gedrag
klaar bent voor de volgende stap.

WIJ geloven in een veilig en positief schoolklimaat waarbij
WIJ werken vanuit een Protestants Christelijke identiteit en
open staan voor culturele en religieuze diversiteit.
WIJ zien respect, structuur en gezamenlijke verantwoordelijkheid
als de basis van ons handelen.
 

De Mare: samen-zijn, samen leren!

 

Visie

 

De Mare is een Protestants Christelijke basisschool. Vanuit onze identiteit  leren wij de kinderen op een respectvolle wijze met de diversiteit in onze samenleving om te gaan.
Het onderwijsaanbod op onze school wordt leerdoelgericht vormgegeven, waarbij wij uitgaan van de brede ontwikkeling van kinderen. Bij de brede ontwikkeling gaat het erom dat kinderen zich ontwikkelen tot competente personen. Daaronder verstaan wij het vermogen om te denken, te voelen en te handelen. Kinderen krijgen hiermee grip op de(sociale) wereld en leren hun plaats te bepalen in de maatschappij. 

Wij zijn van mening dat de volgende uitgangspunten nodig zijn om tot leren te komen:

Leren doe je samen. Dit geldt voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders.
Wij leren van én met elkaar. 

Wij vergroten de betrokkenheid en eigenaarschap van elke leerling. Dit doen wij door:

Wij brengen de leerlingen inzichten, strategieën en attitudes bij die helpen bij het leren.
De leerkracht is begeleider en coach in dit proces. 

De cruciale doelen vanuit de leerlijnen zijn het uitgangspunt van ons onderwijsaanbod. Onder cruciale doelen verstaan we wat leerlingen in een bepaald leerjaar  moeten kennen en kunnen. Naast de vereiste cognitieve doelen, zijn er op onze school een groot aantal andere doelen die een belangrijke bijdrage hebben aan de brede ontwikkeling van elk kind.
Vanuit de brede ontwikkeling besteden wij aandacht aan sociale-emotionele  vaardigheden. Kinderen die zich veilig en prettig voelen zijn in staat zich goed te ontwikkelen.
Middels de creatieve ontwikkeling leren wij de kinderen inventief te zijn in hun denken en handelen. 
In onze school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.

Wij investeren in digitale vaardigheden, zodat elke leerling De Mare verlaat met een goede basiskennis van ICT-geletterdheid en mediawijsheid.  Naast het oefenen vanuit de lessituatie gebruikt de leerling de beschikbare media als gereedschap voor zijn eigen leerproces.