Afmelden en verlof

Afmelden van uw kind

Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, dan meldt u dit tussen 8.15 uur en 8.30 uur aan onze conciërge. U kunt bellen naar 0546-538703. Als wij na 8.30 uur niets van u gehoord hebben en uw kind niet op school is, dan nemen wij contact met u op.

Verlof

Verlof voor kinderen is in uitzonderlijke situaties mogelijk. Dit moet u altijd schriftelijk aanvragen. De leerkracht van uw kind heeft daar formulieren voor. Ze staan op de site van de school en in het online ouderportaal PARRO.

Plan de (tand)-artsbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd, zodat uw kind zo min mogelijk les mist. Als dat niet lukt, meldt dit dan op tijd bij de leerkracht van uw kind.

Als uw kind zonder geldige reden afwezig is, dan wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd verlof. De directeur van de school is verplicht om de leerplichtambtenaar hierover in te lichten. Hij of zij kan besluiten een proces-verbaal tegen u op te maken als u uw kind(eren) zonder toestemming van school houdt.

Zie ook Richtlijnen volgens de leerplichtwet.

Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.