Verschil van mening

Het kan gebeuren dat u een verschil van mening heeft met een medewerker van de school. Overal waar mensen werken kunnen misverstanden of irritaties ontstaan. Vanuit onze kernwaarden ‘veiligheid, respect en verantwoordelijkheid’ vinden wij dat problemen in goed overleg opgelost moeten worden.

Binnen PCO is de directie van de school verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in de school en hij/zij draagt zorg voor het goed oplossen van problemen die ouders hierover ervaren. Wij gaan ervan uit dat er bij een probleem van beide kanten gewerkt wordt aan een oplossing en dat dit in een goede verstandhouding gebeurt.

Mocht u met de leiding van de school geen voor u aanvaardbare oplossing kunnen bereiken, dan kunt u uw bezwaar of klacht voorleggen aan een externe vertrouwenspersoon, zie www.pcont.nl/vertrouwenspersoon/, aan de bestuurder van PCO Noord-Twente (m.n. over medewerkers) de onderwijsinspectie of bij een landelijke geschillencommissie.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: 070-3861697
E: info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

De onderwijsinspectie heeft niet als taak om individuele problemen van ouders, leerlingen of leraren op te lossen. De inspectie hoort u wel als u een klacht over een school of onderwijsinstelling heeft. Zie www.onderwijsinspectie.nl.

Voor meldingen en klachten rondom seksueel misbruik, geweld en veiligheid kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie, zie www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs.

Vanaf 2017 geldt er voor het primair onderwijs één landelijke commissie van beroep, namelijk:

De commissie van Beroep Funderend onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Voor geschillen rond Passend Onderwijs is een aparte geschillencommissie onder hetzelfde adres.

Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.