MR

Iedere school van de Stichting PCO Noord Twente heeft een Medezeggenschapsraad (MR).

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken, toetst de gemaakte afspraken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. De raad overlegt daarvoor regelmatig met de directie en/of het schoolbestuur. Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via haar instemmingsrecht.

Personeelsleden en ouders vormen samen de MR van De Mare; het aantal MR-leden is afhankelijk van het leerlingenaantal. De ouders die in de MR zitten, worden voor een periode van drie jaar gekozen via verkiezingen, waaraan alle ouders kunnen meedoen. De directeur is adviseur voor de MR.

De MR kan met de directie over alle onderwerpen spreken. Ook over onderwerpen die voor u van belang zijn of die u aandraagt. De MR is er niet voor uw klacht, daarvoor bestaat een klachtencommissie. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus die mag u altijd bijwonen. Als u onderwerpen heeft waarover u wilt dat de MR spreekt, of waarover u zelf met de MR wilt spreken, dan kunt u dat mailen naar mzr@demarealmelo.nl of u geeft het door aan één van de leden.

De MR-bijeenkomsten zijn constructieve bijeenkomsten waarin iedereen een actieve plaats inneemt. De notulen van de MR-vergaderingen publiceren we op de website van De Mare. Zo kunt u inzien welke onderwerpen we bespreken. Het reglement, jaarverslag en activiteitenplan staan op de website.

Naast de MR is er op bestuursniveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen gezamenlijk zijn vertegenwoordigd. Op de GMR-agenda staan beleidsvoorstellen die door het bestuur zijn voorbereid. Daarnaast kan de GMR allerlei andere onderwerpen bespreken die met de scholen te maken hebben, en dus ook ongevraagd advies verlenen. De GMR behandelt alle onderwerpen die meerdere scholen aangaan.

Naam MR-lidPositie
1 Albert-Jan de VriesVoorzitter
2 Marinka de PijperPenningmeester
3 Willy BosLid
4 Wouter EppinkLid
5 Malou RoelofsLid
6 Stefanie Moreno-EshuisLid
7 Kristel PeekLid
Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.