Praktische informatie

Hoe laat beginnen we?

Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. De deuren zijn dan open en de kinderen kunnen alvast naar hun lokaal. Kinderen mogen voor schooltijd best even op het schoolplein spelen, maar er is dan geen toezicht! Om 8.30 uur starten de lessen.

Uw kind naar het lokaal brengen

Als uw kind in een van de kleutergroepen zit, mag u uw kind naar binnen brengen. Bij de deur van het lokaal neemt u afscheid. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelf naar binnen en naar hun lokaal. In de eerste week na de zomervakantie mag u nog wel uw kind naar groep 3 brengen, zodat jullie allebei kunnen wennen aan de overgang.

Pauze

De kinderen hebben twee keer op een dag pauze om buiten te spelen: ’s morgens vijftien minuten en ’s middags vijftien minuten. Vóór of na de eerste pauze eten we wat kleins, zoals een stuk fruit, en de tweede pauze is om te lunchen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen een gezonde ‘ochtendsnack’ en lunch meekrijgen. Bij de lunch beginnen we met een moment van stilte.

Mobiele telefoons

Wij spreken met kinderen af dat zij tijdens de lesuren geen gebruik maken van hun mobieltje. Bij misbruik is de afspraak dat de leerlingen hun mobieltje inleveren bij de leerkracht en na school weer kunnen ophalen.

Verkeer

Een veilige verkeerssituatie rond de school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school, de ouders en de leerlingen. Rijd daarom langzaam, rijd niet achteruit, parkeer auto’s niet op de stoep, in de bocht of voor de ingang van de school en maak zo veel mogelijk gebruik van de fiets of kom lopend.

Allergieën of aandoeningen

Er komen steeds meer kinderen met allergieën en/of aandoeningen waarvoor ze extra zorg en aandacht nodig hebben. In voorkomende gevallen heeft de school de zorg voor het op tijd en juist toedienen van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen. De afspraken hoe wij hier zorgvuldig mee omgaan zijn vastgelegd in een protocol.

Luizen

Hoofdluis is een vervelend probleem, waar iedereen mee in aanraking kan komen. Op De Mare is een werkgroep van ouders die preventief controleert. Na elke schoolvakantie wordt er gecontroleerd. Bij het constateren van hoofdluis stelt de school u op de hoogte.

Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.