Welkom op De Mare!

De Mare is een PC School die midden in de wereld staat en het als haar kerntaak ziet de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met ouders, in een goede en veilige sfeer, want daarin kan het kind zich het beste ontwikkelen. 
Sinds 2009 werken we in onze school op de PBS-manier (Positive Behavior Support). ‘Goed gedrag kun je leren’ is onze slogan. Door kinderen positief te benaderen en complimenten te geven willen we het gewenste gedrag gewoonte laten worden. Ook werkt dit preventief  t.a.v. gedragsproblemen. 

Op De Mare houden we van 
•    rust, netheid en structuur;
•    goede begeleiding van kinderen met speciale zorg
•    een goede sfeer in de klas, tussen ouders en collega’s
•    meedoen aan culturele en sportieve activiteiten

De Mare wil
•    dat kinderen zich veilig voelen en plezier in leren en spelen hebben
•    dat kinderen goed gedrag gewoon vinden (PBS)
•    dat kinderen zich goed ontwikkelen door passende leerstof aan te bieden
•    dat kleuters eerder binnen komen en uitgaan (veiligheid)

De Mare heeft o.a.
•    moderne lesmethoden en digitale schoolborden 
•    voor- en naschoolse opvang
•    een modern, licht schoolgebouw met een groot uitdagend speelplein Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u eens een kijkje nemen op De Mare? 
U bent van harte welkom, ook buiten de schooltijden. Belt u dan eerst even voor een afspraak? 

Directeur: de heer Evert Kozijn
Locatie: De Rotsduif 22, 7609 VK  Almelo
(dislocatie: De Kolibrie 22)
Tel. : 0546- 538703
Email: directie@demarealmelo.nl
Website: www.demarealmelo.nl
Bestuur: PCO Noord Twente
 

Opvoeden bestaat bij interactie. "Een goede interactie is alleen mogelijk indien er een goede relatie bestaat."

 Zoeken

De Mare in beeld


Algemeen


Groep 1 en 2


PBS


BSO

 

Kalender

  • 24 april 2018 20:00 Vergaderingen MR en OR
  • 27 april 2018 08:30 Koningsdag kinderen zijn vrij
  • 28 april 2018 Meivakantie

naar de volledige kalender...