Ons contact met ouders

Voor de communicatie tussen school en ouders maakt de Mare gebruik van het ouderportaal PARRO.

Eén keer per jaar houden we een informatieavond. Op deze avond informeren we u over algemene zaken in en rondom de school en over het onderwijs in de klas van uw kind. De datum staat op de jaarkalender, evenals de data van de vakanties, studiedagen, sportdagen, vrije dagen, luizencontrole, vieringen en de eindmusical.

Twee keer per jaar krijgen alle kinderen een schoolverslag mee. Ouders worden uitgenodigd voor de 10-minuten gesprekken. Ook deze datum staat in de jaarkalender. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een extra gesprek.

De kinderen zijn collectief verzekerd één uur voor en één uur na de periode dat ze op school zijn, of bij activiteiten buiten de school die onder schooltijd vallen, zoals excursies, uitstapjes, schoolreisjes en schoolkamp. Naast deze collectieve schoolverzekering is het van belang dat kinderen van huis uit WA-verzekerd zijn.

Gescheiden ouders

Wanneer ouders gescheiden leven, kan het voor de school soms moeilijk zijn om te bepalen welke positie ze moet innemen bij het verstrekken van informatie. Kinderen staan voor ons centraal. Vanuit het belang van kinderen informeren wij beide ouders. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is. Alleen in geval van zwaarwegende argumenten wijken we daarvan vanaf.

Wij hebben ervoor gekozen beide ouders op gelijke wijze te informeren. Ook het adres van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder, zal voor zover mogelijk in onze administratie worden opgenomen. Dat betekent dat ook die ouder op de hoogte kan worden gesteld van de schoolgids, 10-minuten gesprekken en de informatieavond. De desbetreffende ouder moet dit echter wel zelf aangeven, anders gaat de informatie naar één adres. Als één van de ouders geen informatie mag ontvangen (bij een gerechtelijke uitspraak) moet u hiervan een schriftelijk bewijs overleggen aan de directie.

Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.