Voor het eerst naar school

Inschrijving

Als uw kind naar De Mare gaat, kunt u een aanmeldingsgesprek aanvragen. We leiden u dan ook gelijk rond door de school. In het aanmeldingsgesprek bespreken we de thuissituatie om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw kind. U bent verplicht om bijzonderheden over uw kind te melden, zodat wij een inschatting kunnen maken van de onderwijsbehoeften, om uw kind een zo goed mogelijke start te geven op een passende plek. Naast het maken van een telefonische afspraak kunt u ook gebruik maken van ons aanmeldprocedure formulier om uw kind op te geven.

Zorgplicht

Bij de aanmelding van kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan is de zorgplicht van kracht, op basis van de wet Passend Onderwijs. De Mare onderzoekt samen met de ouders of er sprake is van specifieke ondersteuningsbehoeften en of De Mare hieraan tegemoet kan komen.
Voor de zij-instroom van leerlingen die van een andere basisschool uit Almelo en omgeving komen, geldt de zorgplicht pas als de leerling bij ons is aangenomen. We plaatsen nieuwe leerlingen tot vier weken voor de zomervakantie. Daarna stromen kinderen pas in het nieuwe schooljaar in.

Kleuters komen wennen

Kleuters mogen één keer komen wennen voordat ze ‘echt’ op school komen. Ongeveer zes weken voordat ze hun vierde verjaardag vieren, ontvangt uw kind een kaartje met een uitnodiging voor deze wenochtend. Vanaf het vierde jaar mogen de kleuters elke dag naar school.

In overleg met de peuterspeelzaal mogen kinderen die na de zomervakantie op De Mare starten, verlengd op de peuterspeelzaal blijven. Uiteraard komen deze kinderen voor de zomervakantie nog kennismaken.

De Mare verwacht dat uw kind zindelijk is, met uitzondering van de kinderen waarbij dit wegens medische redenen niet mogelijk is.

Verhuizing

Aanmelding op de Mare in geval van verhuizing of om andere redenen willen we graag ruim van tevoren weten. Bij de school van herkomst winnen we informatie in, zodat we een goede beeld hebben en voldoende inzicht krijgen in de mogelijkheden van uw kind. Op basis van de overdracht van de school van herkomst en de gesprekken met u en eventuele begeleiders, nemen wij het besluit of wij de passende school zijn voor uw kind.

Buitenschoolse opvang

Binnen De Mare is er Buiten Schoolse Opvang gerealiseerd. BSO Het Paleis heeft een locatie in de school. Binnen de BSO wordt alles afgestemd op de school, zoals schoolvakanties, studiedagen, schoolreisjes, enzovoort. Contactgegevens vindt u op de website.

Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.