Ouderraad


Op de grond: Joyce Hulsink, Carmen Hagedoorn, Dirk Maarten Storm van Leeuwen, Patricia Stundebeek, Tessa Assink, Sylvia Lubbers en Ingeborg Voort
Op de trap van onder naar boven:  
Marieke Reinink, Martine Veldman, Marjan Heyink, Sandra ten Velde, Eva Vlug, Bernadette Dijkhuis, Talitha Moelard en Rosy Willemsen
Niet op de foto: Karin Kamp
Helaas nog geen nieuwe OR-foto vanwege Corona!
 

Ondersteuning : dat doe je toch voor je kind!

Op de Mare is een actieve ouderraad, die zowel uit ouders als leerkrachten bestaat. Dit gebeurt op vrijwillige basis voor een termijn van minimaal drie jaar. De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten diverse activiteiten. Daarnaast adviseert de ouderraad de Medezeggenschapsraad en de directie over zaken die ouders direct raken.

De ouderraad bestaat nu uit 13 ouders en 4 leerkrachten. Om al haar taken optimaal te kunnen vervullen, vindt de ouderraad het van belang dat er zowel naar de ouders als naar de school duidelijke aanspreekpunten zijn. Daarom is er onder de leden ook een voorzitter, een secretaresse en een penningmeester. De ouderraad vergadert zeven keer per schooljaar (zie jaarplanner).

Jaaroverzicht
Gedurende elk seizoen worden er zowel feestelijke als thematische activiteiten georganiseerd door de ouderraad. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het team van leerkrachten en met de steun van onmisbare, enthousiaste ouders.


•    September:

•    November:

•    December:

•    Maart /April:

•    Mei/ Juni:

•    Juni/Juli:   Verder verzorgt de ouderraad de decoratie in de openbare plekken in de school.
# Naam                                                        Positie
1 Sandra ten Velde                                    Voorzitter
2 Dirk Maarten Storm van Leeuwen       Secretaris
3 Tessa Assink                                           Penningmeester
4 Marieke Alarm                                         Lid
5 Karin Kamp                                              Lid
6 Richard Buitenhuis                                 Lid
7 Jolien Letteboer                                       Lid
8 Joyce Hulsink                                           Lid
9 Ingeborg Voort                                        Lid
10 Anny Scheffer                                       Lid
11Martine Veldman                                  Lid
12 Marjan Heyink                                      Lid
13 Marieke Reinink                                    Lid